طلوع عصری تازه در نجوم: امواج گرانشی حاصل از برخورد دو ستاره نوترونی

دانشمندان همه منتظر چنین لحظه‌ای بودند. امواج گرانشی حاصل از برخورد دو ستاره نوترونی٬ ستاره‌های فروپاشیده از مرگ ستارگان٬ آشکارسازی شدند. حدود ۱۳۰ میلیون سال پیش در کهکشانی خیلی خیلی دور٬ هسته‌‌های جهنمی دو ستاره فروپاشیده به هم برخورد کردند. در انفجار بزرگی که بعد از آن رخ داد٬ رگباری از امواج گاما در فضا […]

بیش‌تر بخوانید
برخورد ستارگان نوترونی ثبت کیلو نوا و کشف سرچشمه‌‌های طلا

امواج گرانشی ناشی از برخورد ستارگان نوترونی شاید سیگنال ضعیفی بود اما خبر از سهمگین‌ترین وقایع هستی می‌داد. همین سیگنال بزودی اسرار دیگری از گیتی را برایمان فاش خواهد کرد. از جمله سر منشأ طلا در جهان آفرینش. با کوچه‌تک همراه باشید تا گزارشی دیگر از این کشف علمی بزرگ را مرور کنیم. آتش بازی […]

بیش‌تر بخوانید