جست‌وجویی در بازی کشاورزی FarmVille 2 : Country Escape، داستان یک دهقان!

امروزه گیم‌ها بر فضای مجازی چیره گشته‌اند و در بیش‌تر جاها کوچک و بزرگ را می‌بینید برای پر کردن و لذت بردن از وقت آسودگی خویش، سر در گریبان انداخته است و هیجان زده با انگشتان دو دست بر صفحه‌ی گوشی هوشمند یا تبلت می‌کوبند. کوچه‌تک را دنبال کنید تا با یک بازی در سبک […]

بیش‌تر بخوانید