با بازی‌های دایناسوری مهیج آشنا شوید!

با توسعه‌ی دنیای تکنولوژی، بخش گیم‌ها هم مدام بهتر و بهتر می‌شود و کیفیت به‌صورت باورنکردنی افزایش می‌یابد. این موجب می‌گردد تا وابستگی بشر بیش‌تر و بیش‌تر گردد و‌ همین‌طور وقت زیادتری برای گیم‌ها بگذارند. فکر کنیم که دیگر همه می‌دانند در اوایل گیم‌ها پیکسلی بودند و جزئیات آن‌چنانی آن‌چنانی نداشتند. شاید فقط می‌توانستید شخصیت […]

بیش‌تر بخوانید
انقراض دایناسورها
بعد از انقراض دایناسورها پستانداران از تاریکی‌ها بیرون آمدند

امروزه می‌دانیم که انقراض دایناسورها خبر خوبی برای پستانداران بود و بعد از این ماجرا جمعیت و تعداد گونه‌های آنها به صورت انفجاری افزایش یافت. نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که پستانداران از لحاظ رفتاری نیز به همان سرعت تغییر یافته‌اند. نیاکان پشمالوی ما، در این مدت که دیگر خبری از دایناسورهای چندین ده […]

بیش‌تر بخوانید