جستاری در بازی تخته‌ای Chess Free: کهن‌زاد!

خاستگاه نخستین بازی راهبردی و تخته‌‌ای چترنگ، شمال‌باختری هندوستان در زمان امپراتوری گوپتا به سده‌های سوم تا ششم میلادی می‌رسد و از دید واژگانی ریشه در زبان باستانی هندوان سانسکریت دارد و به 4 عنصر ارتش، ارابه‌ها، فیل‌ها و سواره و پیاده نظام برمی‌گردد. سپس فرستاده‌ای هندی شترنگ را نزد خسرو انوشیروان ساسانی پیشکش آورد […]

بیش‌تر بخوانید
اپ‌های هفته
برترین اپ‌های هفته سوم فروردین‌ماه

در رشن روز از نخستین ماه سال در بهاران سبز و خرم دوباره با سه برنامه‌ی کاربردی این‌بار از کشور سوئد، کوتاه و سودمند آشنا می‌شوید. پس کوچه‌تک را دنبال کنید تا از آن‌ها رونمایی کنیم. Flightradar 24 Flight Tracker سفر با هواپیما روزبه‌روز گسترده‌تر و همه‌گیرتر می‌شود و کسان بسیاری به‌شوند پیشه و کار […]

بیش‌تر بخوانید
واکاوی در نرم‌افزار اندرویدی اخبار زنده‌ی فوتبال Fotmob: آگاه و آزاد باش!

با نزدیک‌تر شدن جام جهانی روسیه در سال 2018 میلادی، دوباره اخبار و رخدادهای حول و حوش ورزش فوتبال با طرف‌داران سرسخت و شمار صدها میلیون تن، تب و تاب ویژه و داغی پیدا می‌کند و در صدر وقایع جهان ورزش قرار می‌گیرد. دیگر امروزه نمی ‌توان فوتبال را تنها یک ورزش و سرگرمی خواند […]

بیش‌تر بخوانید