نقد و بررسی نرم‌افزار پخش مستقیم از ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS onLive: نماینده‌ی زمین!

آیا آسمان نیلگون با ابرهایش، زمین آبی با دشت‌ها و جنگل‌هایش را دوست دارید؟! آیا می‌دانید می‌توانید از ایستگاه بین‌المللی فضایی، زمین و پیرامونش را ببینید؟! آیا می‌خواهید هنگام درآمدن و فرو شدن آفتاب را نزدیک به 15 بار در شبانه‌روز از فراز سطح زمین مشاهده کنید؟! پس بی‌درنگ به کوچه‌تک بپیوندید تا در این […]

بیش‌تر بخوانید