کاویدن در بازی Airport City: پرواز سرمایه‌داری!

بازی‌های همانند‌سازی و فکری در میان سبک‌های گونه‌گون گیم‌های جهان مجازی، دوستاران پرشمار و پر و پا قرصی دارد. ساختن رؤیا‌های خویش با دستان و اندیشه‌ای توانمند چنان شادی و تازگی می‌آفریند که در سخن نمی‌گنجد و آدمی را وا می‌دارد به بالا و پایین بپرد و بر زمین بکوبد.

بیش‌تر بخوانید
آزمودن برنامه‌ی ورزشی 7Minute Workouts PRO: کوتاه و سودمند!

با گسترش شهرنشینی در دهه‌های پیشین و امروزین و گرفتاری‌های روز‌مره‌ی آدمیان، بی‌گمان جنب‌وجوش کم‌تر و بیش‌تر همراه با سرگشتگی و فشار روانی است. آشکارا نبود یک برنامه‌ی هماهنگ و روزانه‌ی ورزشی برای افزایش تندرستی و تناسب اندام دیده می‌شود و با داشتن تایمی اندک همگان را در دنبال کردن آن مشتاق نماید.

بیش‌تر بخوانید
کنکاش در ابر مرورگر ویژه MX5: چون تیزاب!

برای پرسه زدن در جهان رو به گسترش مجازی و دسترس پر شتاب ‌و دست‌درست به خواسته‌ها‌ و آرزوهای کاربران با دیدگا‌ه‌های جورواجور، بایسته و شایسته است که از مرورگری ناب و کار راه‌انداز بهره بگیرند تا آن‌چه را می‌اندیشند و می‌پسندند با چشمان خویش ببینند.

بیش‌تر بخوانید
نگاهی دوباره: کندوکاوی در اپ هواشناس MeteoEarth؛ آب در پنگان!

دغدغه‌های آب و هوایی در هنگام سفر و گردش همیشه با آدمی همراه است و آگاهی یافتن از چگونگی عمل‌کرد جبهه‌های کم‌فشار و پرفشار فصلی، او را دل‌گرم و آرام، به یک تصمیم‌گیری به‌جا و درست رهنمون می‌کند.

بیش‌تر بخوانید
گردشی آگاهانه در نرم‌افزار قرآنی Quran Pro Muslim: MP3 Audio Offline & Read Tafsir، آوازی خوش!

رهروان راستین دین اسلام با سر‌لوحه قرار دادن فرموده‌های پروردگار یگانه و بی‌انباز در قرآن کریم، گفتار و رفتار پیامبر گرامی می‌کوشند که با باز کردن درهای بخشش و روزی‌‌دهش خداوند بزرگ در زندگی این جهانی و آن جهانی خوش‌بخت و کامیاب شوند. خوی و کردار را نیک کنند و روان خویش را از زنگار […]

بیش‌تر بخوانید
کاوشی در بازی شهرسازی Town City – Village Building Paradise Game 4 U: خواهر خوانده!

آیا تا کنون نقش یک شهردار را بازی کرده‌اید؟! آیا با مدیریت شهری مدرن با جمعیتی بسیار دست و پنجه نرم کرده‌اید؟! اگر دوست دارید گام در چنین راه و دشوار بگذارید تا کوله‌بار دانش و اندیشه‌ی خویش را بسنجید؟! پس با کوچه‌تک همراه باشید تا از یک بازی دیجیتالی در همین ژانر پرده برداریم. […]

بیش‌تر بخوانید
نقد و بررسی نرم‌افزار پخش مستقیم از ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS onLive: نماینده‌ی زمین!

آیا آسمان نیلگون با ابرهایش، زمین آبی با دشت‌ها و جنگل‌هایش را دوست دارید؟! آیا می‌دانید می‌توانید از ایستگاه بین‌المللی فضایی، زمین و پیرامونش را ببینید؟! آیا می‌خواهید هنگام درآمدن و فرو شدن آفتاب را نزدیک به 15 بار در شبانه‌روز از فراز سطح زمین مشاهده کنید؟! پس بی‌درنگ به کوچه‌تک بپیوندید تا در این […]

بیش‌تر بخوانید
جست‌وجویی در بازی کشاورزی FarmVille 2 : Country Escape، داستان یک دهقان!

امروزه گیم‌ها بر فضای مجازی چیره گشته‌اند و در بیش‌تر جاها کوچک و بزرگ را می‌بینید برای پر کردن و لذت بردن از وقت آسودگی خویش، سر در گریبان انداخته است و هیجان زده با انگشتان دو دست بر صفحه‌ی گوشی هوشمند یا تبلت می‌کوبند. کوچه‌تک را دنبال کنید تا با یک بازی در سبک […]

بیش‌تر بخوانید