درباره ما

فعلا که خداروشکر حرف و حدیثی پشت سر ما تو کوچه‌تک نیست، ولی بعدا اگه خواستند چیزی بگن، ایشالا حرف خوب پشت سرمون باشه و دعای خیر بازدیدکنندگان.

ایمیل‌های ما:

koochetech[at]gmail[dot]com

koochetech[at]yahoo[dot]com

contact[at]koochetech[dot]com