کاوشی در بازی شهرسازی Town City – Village Building Paradise Game 4 U: خواهر خوانده!

آیا تا کنون نقش یک شهردار را بازی کرده‌اید؟! آیا با مدیریت شهری مدرن با جمعیتی بسیار دست و پنجه نرم کرده‌اید؟! اگر دوست دارید گام در چنین راه و دشوار بگذارید تا کوله‌بار دانش و اندیشه‌ی خویش را بسنجید؟! پس با کوچه‌تک همراه باشید تا از یک بازی دیجیتالی در همین ژانر پرده برداریم. […]

بیش‌تر بخوانید