خودتان را آماده کنید: سال جدید میلادی با زلزله‌های شدیدتر در سرتاسر کره زمین

زود قضاوت نکنید. کسی ادعا نکرده می‌تواند زلزله را پیش‌بینی کند. دانشمندان تنها روشی که برای ارزیابی آینده زلزله‌ها دارند، بررسی زلزله‌های رخ داده قدیمی است. مثلا با این کار می‌توانند محل گسل‌ها را شناسایی کنند یا با استفاده از روش‌های آماری، متوسط رخداد زلزله‌ها با قدر خاص را در یک ناحیه به دست آورند. با کوچه‌تک با یک بررسی علمی زمین‌شناسی راجع به پیش‌بینی تعداد زلزله‌های سال آینده میلادی همراه باشید. کاهش سرعت گردش و افزایش تعداد زلزله‌های شدید زمین‌شناسان هشدار داده‌اند که با توجه به کاهش سرعت دوران…

بشتر بخوانید