اپ و گیم 

کاویدن در برنامه جامع هشدار زمین‌لرزه Earthquake Network: دلاوری خوب‌روی!

نزدیک به 175 میلیون سال پیش فاز نخست شکستن ابر‌قاره‌ی Pangaea یعنی مادر زمین، آغاز شد و با دراز شدن عمر زمین به هفت صفحه‌ی تکتونیکی بزرگ که قاره‌های امروزین را در برمی‌گیرد، تقسیم شد که موجب به هم ریختن الگوهای ایستای آب و هوایی و آشوب و تنش در زندگی جانوران و گیاهان در دوران ژوراسیک میانه به بعد شد که نابودی برخی از گونه‌ها را رقم زد. زمین‌لرزه حاصل برخورد و لغزش این صفحه‌ها بر روی هم است که معمولا بزرگای زلزله‌های پدید آمده در مقیاس ریشتر از…

بشتر بخوانید
زلزله‌های شدیدتر در سال 2018 اخبار سیاره زمین علمی 

خودتان را آماده کنید: سال جدید میلادی با زلزله‌های شدیدتر در سرتاسر کره زمین

زود قضاوت نکنید. کسی ادعا نکرده می‌تواند زلزله را پیش‌بینی کند. دانشمندان تنها روشی که برای ارزیابی آینده زلزله‌ها دارند، بررسی زلزله‌های رخ داده قدیمی است. مثلا با این کار می‌توانند محل گسل‌ها را شناسایی کنند یا با استفاده از روش‌های آماری، متوسط رخداد زلزله‌ها با قدر خاص را در یک ناحیه به دست آورند. با کوچه‌تک با یک بررسی علمی زمین‌شناسی راجع به پیش‌بینی تعداد زلزله‌های سال آینده میلادی همراه باشید. کاهش سرعت گردش و افزایش تعداد زلزله‌های شدید زمین‌شناسان هشدار داده‌اند که با توجه به کاهش سرعت دوران…

بشتر بخوانید