نقد و بررسی برنامه‌ی آموزشی Khan Academy: دروازه‌ی دانش‌ها!

با آغاز برگ‌ریزان و آمدن مهر ماه، کودکستان‌ها، دبستان‌‌ها و دبیرستان‌ها پر از شادی، ولوله و هیاهوی خردسالان و دانش‌آموزان می‌شود. پدر و مادرها در اندیشه‌ی فراهم کردن ابزار نوشتن، کیف و کفش، پیراهن و شلوار و … همه‌ی هم و غم‌شان را می‌گذارند که بچه‌ها هیچ‌گونه کم و کاستی نداشته باشند.

بیش‌تر بخوانید