جست‌وجو در هواشناس خبره، MyRadar Weather Radar: پنجره‌ای باز!

انسان امروزی با دست‌بردهای نابخردانه در پیرامون زندگی خود، روز به روز آگاهانه یا ناآگاهانه تیشه بر ریشه‌اش می‌کوبد. با بزرگ شدن شهرها و فراوانی خودروهای سبک و سنگین دودزا و سر برآوردن کارخانه‌ها و پالایشگاه‌های آلوده‌کننده، می‌رود که دم و بازدم هم سخت‌تر و دشوارتر شود. بیماری‌های عصبی، قلبی و ریوی، آلرژی‌های پوستی و […]

بیش‌تر بخوانید