آزمودن برنامه‌ی ورزشی 7Minute Workouts PRO: کوتاه و سودمند!

با گسترش شهرنشینی در دهه‌های پیشین و امروزین و گرفتاری‌های روز‌مره‌ی آدمیان، بی‌گمان جنب‌وجوش کم‌تر و بیش‌تر همراه با سرگشتگی و فشار روانی است. آشکارا نبود یک برنامه‌ی هماهنگ و روزانه‌ی ورزشی برای افزایش تندرستی و تناسب اندام دیده می‌شود و با داشتن تایمی اندک همگان را در دنبال کردن آن مشتاق نماید.

بیش‌تر بخوانید
نقد برنامه‌ Runtastic PRO: جهان پهلوان تختی!

تندرستی و جوانی برآیند دوری گزیدن از کاهلی و سستی به همراه خوراک و خورش به‌اندازه و سودمند است که باید همیشه و پیوسته باشد و فراخور هر کس سامان یابد. بدن جانداران زنده برای مبارزه با بیماری‌ها و مهمان‌‌های‌ ناخوانده به نیرومندی و توانمندی وابسته است و در این میان بی‌گمان آدمی برای کامروایی […]

بیش‌تر بخوانید
برترین اپ‌های هفته دوم اسفندماه 96

با زدن آفتاب در برج ماهی و آمدن شنبه روزی دیگر، نوبه‌ی آن فرا رسید تا از سه‌گانه‌ای در کوچه‌تک پرده برداریم، پس ما را دنبال کنید. گوگل Earth اگر می‌خواهید خشکی‌ها و آب‌های زمین را تنها در یک مشت خود داشته باشید و به کاوش ناشناخته‌ها‌ و ناکجاآبادها‌ی سیاره‌ی زمین بپردازید! با گوگل ارت […]

بیش‌تر بخوانید
بهترین گجت‌ها برای کنترل سلامتی

گجت‌های سرگرم‌کننده در فروشگاه‌های گوناگون مشتریان خردسال تا بزرگ‌سال دارد و به پیرو جهان پیرامون در فضای محازی هم بازی‌ها و پازل‌های جورواجوری هست که کاربران به فراخور سن، خوی و ذوق خود آن‌ها را بر می‌گزینند و در زمات فراغ بالی با آن مشغول می‌شوند و یا مانند کسانی که وقت خود را وقف […]

بیش‌تر بخوانید