گردشی نوستالژی در برنامه‌ی Family’s Game Travel Pack: خانه‌زاد!

اگر می‌خواهید به بازی‌های فکری چند دهه‌ی پیش برگردید؟ و دوباره مزه‌ی روزهای خوب، دورهم‌آیی‌های دوستانه، جشن‌های پرستاره و آتش‌بازی‌های هیجان‌آور را بچشید؟! اگر دوست دارید شادمانه‌های کودکانه را دگربار تجربه کنید؟ و دستان گرم یاران دبستانی و دبیرستانی را بفشارید؟!

بیش‌تر بخوانید
چرا بازی سرگرم‌کننده‌ی Chess Time را نصب کنیم؟!

امروزه بازی‌های آسان و سخت فکری، از خرد و کلان را وابسته‌ و گرفتار خود نموده است و با ساییدن زنگار‌ها و سایه‌ها از یاخته‌های مغزی تندی و شتاب آن‌ها را می‌افزایند و مشتریان را با دانش حل مسئله و راهبردهای گوناگون آشنا می‌کنند. بی‌شک شترنج یکی از این بازی‌هاست که با پیشینه‌ای دراز و […]

بیش‌تر بخوانید
جستاری در بازی تخته‌ای Chess Free: کهن‌زاد!

خاستگاه نخستین بازی راهبردی و تخته‌‌ای چترنگ، شمال‌باختری هندوستان در زمان امپراتوری گوپتا به سده‌های سوم تا ششم میلادی می‌رسد و از دید واژگانی ریشه در زبان باستانی هندوان سانسکریت دارد و به 4 عنصر ارتش، ارابه‌ها، فیل‌ها و سواره و پیاده نظام برمی‌گردد. سپس فرستاده‌ای هندی شترنگ را نزد خسرو انوشیروان ساسانی پیشکش آورد […]

بیش‌تر بخوانید