کاوش در سال‌نامه‌ی اندرویدی Youme Calendar: گذر عمر بر لب جوی!

گاه‌شمار خورشیدی پارسی به پاس دستاوردهای اخترشناسان و دانشمندان نامی ایرانی در سده‌های گذشته از دقتی باورنکردنی برخوردار است و شمار سال‌های کبیسه‌ی آن چنان استوار سامان یافته‌اند که نکند روز و ساعت اعتدال بهاری در نیم‌کره‌ی شمالی چند دقیقه‌ای پس و پیش شود؟! بیش‌تر دوره‌های تقویم ایرانی 33 ساله بسته می‌شود، در آغاز به یک 5 سال و 7 تا 4 سال تقسیم‌بندی می‌گردد که در برگیرنده‌ی هشت سال کبیسه است. گاهی ممکن است که به جای گردش 33 سال از دوره‌های 37 ساله یا 28 ساله سود برده…

بشتر بخوانید