کنکاشی در نرم‌افزار به‌اندام Simple Habit Meditation: جادوی سپید!

برای کاهش استرس و فشار‌های روانی در درازنای روزهای پر ترافیک، شلوغ، آلوده و بی‌هنجار شهری؛ مردمان دست به دامان طبیعت سرسبز و زیبا می‌شوند و با نشستن بر لب رود یا جویباری، نگاه کردن به چشم‌اندازی دل‌انگیز، دوباره شادی را به زندگی بر می‌گردانند.

بیش‌تر بخوانید