چگونگی دیدن تمام تاییدیه‌های اپ‌ها

اپ‌های دنیای درون موبایل‌ها هستند که هر لحظه درحال پیشرفت (باور کنید!) و بیش‌تر شدن‌اند. برای همین یک سری نگرانی‌هایی در مورد آن‌ها به‌وجود می‌آید که تن و جان هر کاربر را می‌لرزاند! برنامه‌ها می‌توانند به اطلاعات خیلی‌خیلی شخصی شما دست یابند و از آن‌ها بر علیه‌تان بهره‌گیری نمایند. به همین سبب باید مجوزها یا همان تاییدیه‌های یک نرم‌افزار جدیدالورود را چک کنید تا از امن بودن آن (و صدالبته عدم دسترسی به امکانات اضافی) مطمئن شوید و نفس راحتی بکشید. اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، در ادامه…

بشتر بخوانید